Araştırmalar ve Projeler

Gül, LF, Öğüdücü, ŞG, Eskin, N, (2020), ICONS:Empowering girls and young women to IMAGINE, COMPETE for, ORGANIZE, NAVIGATE and SHARE their future in innovation, science and entrepreneurship, H2020- SwafS-2018-2020  başvurusu, TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü.

Karahan, SD, Özdemirci, A, (2017) Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Kadın Hareketinin Tarihsel İncelemesi: 1980-2010,  25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25 Mayıs 2017.

İlkkaracan, Aİ, (2015) Estimating the Value of Domestic Labor: A Household Satellite Account for Turkey Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi, 25-27 Mart 2015.

Arslan, F., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (İTÜ BMT-KAUM) desteklenmesi ve geliştirilmesi projesi, Aydın Doğan Vakfı ve İTÜ BMT-KAUM, 2014.

İlkkaracan, Aİ,  “The Impact of Public Investment in Social Care on Employment Generation, Poverty Reduction and Gender Equality: An Applied Study on Turkey”, İTÜ BMT-KAUM / İTÜ Geliştirme Vakfı and Levy Economics Institute, United Nations International Labor Organization – Turkey Country Office, 2013.

İlkkaracan, Aİ, “İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları”, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İTÜ BMT-KAUM, (2008-2010).

Sağlamer, G, (Proje Yürütücüsü) “Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities” UNICAFE is supported by funding under the Sixth Research Framework Programme of the European Union SAS6-CT-2006-036695, Report of Istanbul Technical University (ITU) Prepared by ITU UNICAFE GROUP: Prof. Dr. Gulsun Saglamer, Prof. Dr. S. Birgul Tantekin-Ersolmaz, Prof. Dr. Ahsen Ozsoy, Assist. Prof. Dr. Meltem Aksoy, Assist. Prof. Dr. Pelin Dursun, Res. Assist. Evren Uzer, Advisor of ITU UNICAFE GROUP:Prof. Dr. Mine Tan, Istanbul Technical University November  (2007-2011). http://www.unicafe.ee/

Sağlamer, G., CIREM, “Meta Analysis of Gender and Science Research”, RTD-PP-L4-2007-1 Seventh framework project (Danışman) (2008-2010).

Özsoy, A., Sey, Y., Yönder, A., Akçar, Ş., Uzer, E., Deprem Sonrası Konut ve Yerleşim Süreçlerinde Kadının Rolünün Katılımcı Bir Model Aracılığıyla Etkinleştirilmesi, İ.T.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.

Tan, M.G.,CIREM, “Meta Analysis of Gender and Science Research”, RTD-PP-L4-2007-1 Seventh framework project (Social Science Correspondent) (2008-2010).