contentblock-kaum

Yayınlar ve Tezler

2020 - 2025

Kılıç, D. (2024) "Endüstri 5.0 ve Dijital Kentleşme Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Analizi; Türkiye, İstanbul İçin Önermeler" (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).


2015 - 2020

Okay N., Ajas İlkkaracan İ., Akalın A., Fandoğlu N., Gender sensitive Disaster Management (Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi). 5. Kocaeli Earthquake Symposium (10-12 June 2015).

Okay N., Ajas İlkkaracan İ., Akalın A., Fandoğlu N., Gender sensitive Disaster Management (Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi). 5. Kocaeli Earthquake Symposium (10-12 June 2015).

Okay N., Fandoğlu N., Ajas İlkkaracan İ., Akalın A.,  (2016). Gender sensitive Disaster Management, Mainstreaming and Dissemination. Building Bridges within the Gender and Women’s Studies Community in Turkey. GWS Gender Conference Proceedings: 783-788 (9-11 Oct 2015).

Okay N.İTÜ Maden Fakültesi ve Kadın. Mimoza No. 4, s. 4-10. İTÜ KAUM (2016).

Okay N., İz Bırakan Kadınlar-Nuriye Pınar Erdem. NTV Radyo (2016) 

Okay N.Türkiye’nin İlk Kadın Jeolog ve Deprem UzmanıMavi Gezegen 23: 1-15 (2017).

Okay N.Jeoloji Kültür Mirasımızdaki Öncüler/Pioneers in Our Geological Heritage.  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, ODTÜ, Ankara. Bildiri Özleri Kitabı, s. 8-9 (2018).

Okay N., İlkkaracan İ. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Risk Yönetimi/Gender-sensitive Disaster Risk Management. Resilience, 2(1): 1-12 (2018).

Güven, EB, Gül, LF, Karahan, SD & Öğüdücü, ŞG, (2019), ‘Increasing Women Entrepreneurship’ Workshop in ITU Teknokent, 7th International Conference on Gender Studies, Gender, Space, Place & Culture. 10-12 October 2019. Eastern Mediterranean University. (abstract book).


2010 - 2015 

Hisarcıklılar, M., A. McKay, ve P. Wright, “Gender Based Differences in Educational Achievement in Turkey: What Has Changed Over Time?”, 30th Annual Meeting of the Middle East Economi Association, Atlanta, 3-6 January 2010.

İlkkaracan, A., İ., “Formal versus Informal Labor Market Segmentation in Turkey in thecourse of Market Liberalization” (with M. Hisarcıklılar and E. Aydın), Journal of Middle Eastern and North African Studies, 2010.

Okay N., Die Türkei im internationalen Vergleich, Frauen im Ingenieurwesen und in den Naturwissenschaften, Konstructive, 282: 21-24 (2011).


2005 - 2010

Hisarcıklılar, M., H. Ercan“Gender Based Wage Differentials in Turkey”, Bilgi, 10(1): 45-62, 2005.

Tan, M.G., “Eğitimde Cinsiyetçilik”, Eğitim-Sen 1.Kadın Kurultayı, Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, 2-4 Temmuz 2004,  Ankara, Eğitim-Sen Yayınları, 2005, 177-189.

Tan, M.G., Eğitimde Destek Mekanizmalarına Yansımalarıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği,
N.Somel ile birlikte, Amme İdaresi Dergisi, 38 (19), 2005, 1-23.

Tan, M.G., “Yeni İlköğretim Programları ve Toplumsal Cinsiyet, Eğitim”, Bilim, Toplum, 3(11) Yaz, 2005, 68-78.

Tan, M.G., “Yaşamboyu Öğrenme ve Toplumsal Cinsiyet Boyutunda Kimi İçermeleri”, Yaşam Boyu  Öğrenme içinde, Yay. Haz. F.Sayılan ve A.Yıldız, I. Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyumu, 9-10 Aralık 2004, Ankara, A.Ü.E.B.E.Yay., 2005, 207-220.

İlkkaracan, A., İ., “Uluslar arası bir Perspektiften Türkiye’de Ücret Merkeziyeti ve Koordinasyonu” (Wage Centralization and Coordination in Turkey from an International Perspective), Dokuzuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, Ankara, December 2005.

İlkkaracan, A., İ., “Wage Flexibility, Labor Unions and Labor Market: An Empirical Application to the Turkish Labor Market”, International Conference of Macroeconomics and Macroeconomic Policies: Alternatives to Orthodoxy, Research Network of Alternative Macroeconomic Policies and the Post-Keynesian Economic Study Group, Berlin, Germany, October 2005.

Uygur, O., S., “The Role of Woman in Turkish Well Educated Society , a Gift or Right?” Unicafe  Dissemination Conference, November 11-13, 2008.

İlkkaracan, A., İ., “Agricultural Transformation and the Rural Labour Market in Turkey” (with İ. Tunalı), in Karapinar, B., F. Adaman and G. Ozertan (ed.) Rethinking Structural Refom in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, New York: Nova Science Publishers, 2009.

İlkkaracan, A., İ., “Serbest Ticaret” (Free Trade) in Başkaya, Fikret ve Aydın Ördek (ed.) Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü (Dictionary of Economic Institutions and Concepts), Ankara: Maki Basın Yayın, 2008.

İlkkaracan, A., İ., “Tekelci Kapitalizm” (Monopoly Capitalism) in Başkaya, Fikret ve Aydın Ördek (ed.) Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü (Dictionary of Economic Institutions and Concepts), Ankara: Maki Basın Yayın, 2008.

İlkkaracan, A., İ., “The Gender Wage Gap in the Turkish Labor Market” (with R. Selim), LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 2007, Vol 21, No. 2. pp. 563-93.

İlkkaracan, A., İ.
, “Women, Gender and Labor Migration and Remittances: Turkey” in Encylopedia of Women and Islamic Cultures, Vol. IV, ed. Joseph, S., et. al., Brill Academic Publishers, Leiden, 2007.

İlkkaracan, A., İ., “Women, Gender and Development Discourses and Practices: Turkey” in Encylopedia of Women and Islamic Cultures, Vol. IV, ed. Joseph, S., et. al., Brill Academic Publishers, Leiden, 2007.

İlkkaracan, A., İ.
, “Kamu Sektöründe Kadın-Erkek Ücret Eşitsizlikleri” (The Gender Wage Gap in the Public Sector) in Demet Bayraktar, Bersam Bolat, Ferhan Çebi (ed.) Sıtkı Gözlü’ye Armağan (with R. Selim), 2007.

İlkkaracan, A., İ., “The Implications of Trade Openness for the Unemployment Elasticity of Wages” (with H. Levent and S. Polat), ESRC-ITU/GEP Joint Workshop, ITU Faculty of Management, Istanbul, October 2009.

Tan, M.G., “Eğitim”,Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, “Kadın/Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim , Çalışma Yaşamı ve Siyaset” Raporunun Güncellenmesi İçinde, TUSİAD-KAGİDER , İstanbul, 2008, 23-112.

Tan, M.G.
, “Bir ‘Hoca’nın Ardından, Prof.Dr. Hamide Topçuğlu”, Güncel Hukuk, Haziran 2009, s. 60-61.

Tan, M.G., Sağlamer, G., Tüzel G.B., Country Report Turkey, 2009.

İlkkaracan, A., İ., “Time-use, the Value of Non-Market Production and its Interactions with the Market Sector: The Case of Turkey” (with U. Gündüz), Groupement de Recherche International du CNRS, Developpement des Recherches Economiques Euro-Mediterraneennes GDRI-DREEM Conference, Inequalities and Development in the Mediterranean Countries, Galatasaray University, İstanbul, May 2009.

İlkkaracan, A., İ., “The Institutional and Social Determinants of Female Labor Force Participation in Turkey: Who cares determines Who participates and who does not” (with S. Acar), International Gender and Macroeconomics Working Group Annual Conference, Istanbul, July 2007; and International Association of Feminist Economics (IAFFE) Annual Conference, Bangkok, July 2007.

İlkkaracan, A., İ., “Collective Bargaining: An Institution of Labor Market Rigidity or Flexibility?”, (with H. Levent), International Confederation of Associations for Pluralism in Economics Conference on “Economic Pluralism for the 21st Century”, University of Utah, Utah, USA, June 2007.

İlkkaracan, A., İ., “The Role of Labor Market Institutions in Management of Economic Crises: The Case of Collective Bargaining and Wage Setting in Turkey” (with H. Levent),International Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), İstanbul, November 2006.

Tan, M.G., “Kadın Öğretmenlerin Anlatılarıyla Eğitimde Cinsiyetçilik”, Kadın Çalışmaları
Dergisi, 1(3), Aralık, 2006, 118-125.

Tan, M.G.
, “Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde,
İstanbul,Henrich Böll Stiftung Derneği 2007, 43-48.

Tan, M.G., “Gender Mainstreaming and Education” in The Debate on Gender Mainstreaming in Turkey,  İstanbul, Heinrich Böll Foundation, 2007, 39-45.

Tan, M.G., “Eğitimde Cinsiyetçilik: Farkında mıyız?” Kadın 8 Mart, Eğitim Sen, 2007.

Tan, M.G., “Women, Education and Development in Turkey”, A.Rabo, M.Carlson, F.Gök (eds.)
Education in ‘Multicultural Societies, Turkish and Swedish Perspectives, Swedish
Research Institute in İstanbul, Transactions vol.18, 2007, 107-122.

Tan, M.G.
, Nüfus, Kalkınma ve Kadınların Eğitimi,Türkiye İçin Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri, ed.B.T.Akşit, Ankara,TÜBA, 2007, 212-216.

İlkkaracan, A., İ., “Formal versus Informal Labor Market Segmentation in Turkey in the course of Market Liberalization” (with M. Hisarcıklılar and E. Aydın), MEEA post-ASSA Annual Conference, Atlanta, January 2010.

Okay, N., Guney, A., Arslan, F., Female students and women geoscientists in Turkey, 13th Int’l Conference of Women Engineers and Scientists (ICWES13), Seoul, Korea (2005).

Okay, N., Jeolojide Kadın: Türkiye-Dünya karşılaştırması. TMMBO, Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı, s. 70 (2006).

Okay, N., “Status of Women Academics in Earth Sciences”, Beyond the Glass Ceiling: Women Academics in Technology and Life Sciences Acreoo Europe, UNICAFE Conference, Istanbul, 11-13 Nov. (2008).

Sağlamer, G., “Enhancing Access of Women in Higher Education”, IAUP XIV Triennial Conference of Globalization and The Role of Higher Education, 10-15 July 2005, Bangkok.

Sağlamer, G., “Women Academics in Science and Technology with Special Reference to Turkey” (Invited), Community of Mediterranean Universities CMU&CIHEAM-IAMB Equal Opportunity Commission Joint International Meeting on Women State in the Mediterranean: Their Rights and Sustainable Developments,16-17 June 2008 Bari-Valenzano.

Sağlamer, G., Beyond the Glass Ceiling Women Academics in Science, Technology and Engineering”(Invited) Leading Universities in the Twenty-First Century, Centennial Conference of the National University of Ireland , 1-3 December 2008 Dublin.

Sağlamer, G., Özsoy, A., Tantekin, E., B., Aksoy M., Dursun, P., Uzer, E.,  Tan, M.
 (Danışman), Report of Istanbul Technical University (UNICAFE-Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities, EU, fp6 Project. 2008).

Sağlamer, G., “Beyond the Glass Ceiling Women Academics in Science, Technology and Engineering with special reference to Turkey  (Invited ), Changing research landscape to make the most of human  potential 10 years of EU activities “in “Women and Science” and BEYOND , 14-15 May 2009, Prag.

Sağlamer, G., Is Engineering Attractive? For Whom? Women Representation in Engineering (Invited ), SEFI Annual Conference 2009  “Attracting Young people to Engineering” 1-4 June  2009, Rotterdam.

Sağlamer, G., “ Women Academics in Science and Technology with Special Reference to Turkey” (Invited), Community of Mediterranean Universities CMU&CIHEAM-IAMB   Equal Opportunity Commission Joint International Meeting on Women State in the Mediterranean: Their Rights and Sustainable Developments, OPTIONS Mediterraneennes, SERIESA: Mediterranean Seminars 2009-Number 87 pp 45-61.

Okay, N., “Türkiye’de ve Dünya’da Mühendislik ve Fen Bilimleri Bölümlerindeki Kadın Akademisyenlerin Mevcut Durumuna Bakış”, Cumhuriyet Bilim Teknik, sayı: 989: 3 (2007).

Okay N., Marie Tharp. Öncü Kadınlar, Ek: kadın Mühendisler, EMO 2007/2.

Özsoy, A., Sey, Y., Uzer, E., 2008, Women And Post Earthquake Housing: A Participatory Model For Community Development, iaps2008, rome Urban diversities, biosphere and well-being: designing and managing our common environment, 28.07-01.08.2008.


2000 - 2005

Atalay, Ö., Özberk, E., Şahin, Ö. Depremzede Kadınlara Yardım ve Destek Ağı Kitapçığı/Booklet of Networking For Assistance and Support of Women Victims of Earthquake, Ankara: Ka.der Yayını, 2000.

Okay, N.“Üniversitelerde kız öğrenci sayısı hızla erkeklere ulaşıyor”, Cumhuriyet Bilim Teknik, sayı: 687, s. 4 (2000).

Tan, M.G., “Eğitim”, Kadın/Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim , Çalışma Yaşamı ve Siyaset, içinde, TUSİAD, İstanbul, Lebib Yalkın Yay, 2000, 23-115.

Tan, M.G.
, “Toplumsal Cinsiyet Konulu Bir Lisans Dersi Üzerine Gözlemler”, Ö.Şahin ve G.Yamaner ile birlikte, Yerel Bir Feminizme Doğru içinde, Yay.Haz. A.İlyasoğlu, N. Akgökçe, İstanbul, SelYay., 2001, 333-354.

Tan, M.G., “Bir Genç Kız Yetişiyor: Düriye Köprülü’nün Çocukluğu”, Tarih ve Toplum, Mart 25(207), 2001, 39-46.

Tan, M.G., Towards Gender Equality: Education, Working Life and Politics, Executive Summary, İstanbul, TUSİAD, 2001.

Hisarcıklılar, M., “Differences in Educational Attainment of Boys and Girls in Turkey”, PhD Conference in Business and Economics, University of Western Australia, Perth, 7-9 Kasım 2001.

Tan, M.G., Anneanne: Sırlarını Eskitmiş Aynalar, İstanbul: Çivi Yazıları, 2002. (Ortak Yayın)

Atalay, Ö., Özdinç, B. Kadınlar ve Siyaset: 21. Dönem Kadın Milletvekilleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Ka.der Yayını, 2002.

Hisarcıklılar, M., “A Censored Regression Model for the Educational Attainment of Boys and Girls in Turkey”, ERC/METU VI. International Conference on Economics, Ankara, 11-14 Ekim 2002.

İlkkaracan, A., İ., “An Alternative Non-linear Model of the Wage Curve and Some Empirical Evidence from the U.S.”, Economics for the Future Conference, Cambridge University, U.K., September 2003.
Also METU/ERC International Conference in Economics, Ankara, September 2001; and Eastern Economic Association, Economics Conference, Boston, March 2002.

İlkkaracan, A., İ. & Selim,R., “Gender Inequalities in the Labor Market in Turkey: Differentials in Wages, Industrial and Occupational Segregation”, METU/ERC International Conference in Economics, Ankara, September 2002.

Atalay, Ç.Ö., “Uluslararası ve Ulusal Metinlerde Toplumsal Cinsiyet ve Çevre Politikaları İlişkisi” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/2: 25-65.

Atalay, Ö. Toplumsal Cinsiyet ve Çevre: Ulusal ve Uluslararası Belgeler Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi, 2003).

Hisarcıklılar, M., "Gender based discrimination in the Turkish labour market" PhD Thesis, University of Nottingham, 2003.

İlkkaracan, A., İ., “The Role of Unemployment in Wage Determination: Further Evidence on the Wage Curve in Turkey” (with R. Selim), Applied Economics, 2003, V.35, i.14, pp. 1589-99.

İlkkaracan, A., İ.
, “İşgücü Piyasasında Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları ve Mesleki Ayrımcılık” (The Gender Wage Gap and Occupational Segregation in the Labor Market in Turkey), in Bin Yılların Kavşağında Türkiye’nin Toplumsal Gerçekleri I (The Social Realities of Turkey at the Turn of the Millennium I), TekGıda İş (Labor Union), İstanbul. 2003.

Tan, M.G., “Eğitim Yönetiminde Kadınlara Yer/Gerek Var mı?”, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2002, Ankara, AÜEBF Yay., 2003, 37-46.

İlkkaracan, A., İ., “Ücretlerin Belirlenme Süreçleri” Türkiye’de İşgücü Piyasası’nın Kurumsal Yapısı ve İşsizlik ("Wage Determination Processes in the Turkish Labor Market" The Structural Aspects of the Labor Market and Unemployment in Turkey), TÜSIAD, Istanbul. 2004.

Tan, M.G., “Türkiye’de Kadın ve Eğitim”, R.B.Şen ile birlikte, 21.yüzyılda Türkiye’de Çalışan Kadın Profili Kurultayı, 8-9 Mart 2004,Türk-İş kadın İşçiler Bürosu, Ankara, Ziraat Matbaası,
2004, 82- 92.

İlkkaracan, A., İ. & Selim,R., “The Role of Unemployment in Wage Determination: Further Evidence on the Wage Curve in Turkey”, METU/ERC International Conference in Economics, Ankara, September 2003.

İlkkaracan, A., İ. & Selim,R"The role of unemployment in wage determination: further evidence on the wage curve from Turkey", Applied Economics, (2003) 35:14, 1589-1598, DOI: 10.1080/0003684022000040939

İlkkaracan, A., İ., “Why are there so few Women in the Urban Labor Market in Turkey?:
A Supply-Side Account”, International Association for Feminist Economics Annual Conference, İstanbul, August 2000.

Okay, N., Guney, A., Arslan, F., Unal, Y., Current Status of women in Geosciences: A case study from Turkey. 32nd Int’l Geol. Cong., Florence, Italy, p (226-6): 1030 (2004).

Sağlamer, G.
, “Women in Higher Education with special reference to Technology & Science: Turkish Case”, Amsterdam University, The Netherlands, June 20, 2000.

Sağlamer, G., “The Challenges of Being A Woman Rector”, Symposium on Women in the Global Community, September 18-21, 2002, Bogazici University, Istanbul Technical University.

Okay, N., Maden Fakültesi’nde Kadın Öğrenciler: 1953’ten günümüze. “Kuruluşundan günümüze İTÜ Maden Fakültesi’nin Kadın Mezunları-Başarıları, Sorunları, Yaşamları”nda, 5 Mayıs 2003, İTÜ Maden Fakültesi, s. 23-49 (2004).


1995 - 2000

İlkkaracan, A., İ., “Women’s Roles in Technical Innovation”,(with H. Appleton). Rome: UNDP/UNIFEM. 1994.(2nd edition, London: IT Publications, 1995.)

Tan, M.G., “Bir Kadın Mesleği: Öğretmenlik”, Prof.Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, A.Ü. Hukuk Fakültesi, 1995, 107-121.

Tan, M.G., ”Das Turkische Bildungwesen aus der sict der Frau”, Psycholgie und Pathologie der Migration E. Koch, M. Özek, W.P. Pfeiffer (Hrsg), Lambertus, 1995, 60-71.

İlkkaracan, A., İ., “Women in International Trade Theory: A Critical Assessment of the Hecksher-Ohlin Model,” UNDP/UNIFEM Working Paper. 1996.

Tan, M.G.
, “Eğitimin Yönetimindeki Kadın Azınlık”, Amme İdaresi Dergisi, 29 (4), Aralık 1996, 33-42.

Tan, M.G.
, “Aile ve Eğitim”, Aile ve Eğitim içinde, TED Yay.,TED Eğitim Dizisi, No: 18, 1996, 198-208.

Tan, M.G.
, “Bir Kadın Mesleği: Öğretmenlik”, N. Arat (Yay. Haz.) Kadın Gerçeklikleri, İstanbul:
Say Yayınları, 1996, 37-68.

İlkkaracan, A., İ., “Kadınlar için İnsan hakları Eğitimi Eğitici El Kitabı” (Human Rights Education Program for Women: A Trainer Manual) (with Kerestecioglu, et. al.), Kadının İnsan hakları Yeni Çözümler derneği (Women for Women’s Human Rights – New Ways), Istanbul. 1997.

Tan, M.G., “Eğitim Yönetiminden Bir Kadın Profili: Nimet Zerrin Tüzün”, Prof.Dr. Ziya Bursalıoğlu’na Armağan, Yay. Haz., H. Taymaz, M. Hesapçıoğlu, İstanbul, Kültür Koleji Yay., 1998, 219-234.

Tan, M.G.,”Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Lisans Programlarına Kadın Bakış Açısının Kazandırılması Adına Pedagojik Bir Deneme”, Y. Esen, Ö., Şahin ve G. Yamaner’le birlikte, Kadınlar ve Gelecek içinde, O. Çitçi (Yay. Haz.), Ankara, TODAİE Yay., 1998, 363-382.

Tan, M.G.
,”Cumhuriyet’te Çocuktular: Bir Sözlü Tarih Projesinden İki Çocuk / İki Kadın “, Aydınlanmanın Kadınları içinde, Yay. Haz. Necla Arat, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 1998, 144-157.

İlkkaracan, A., İ., “Göç, Kadının Ekonomik Konumu, Hareket Özgürlüğü ve Aile İçi Güç Dinamikleri” (Migration, Women’s Economic Status, Freedom of Mobility and Power Dynamics in the Family), İktisat Dergisi (Economics Journal), 377 (1998): 62-67.

İlkkaracan, A., İ., “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı” (Urban Women and Work Life), in 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (Women and Men in the 75 Years of the Turkish Republic), ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (Turkish Economic and Social History Foundation), İstanbul. 1998.

İlkkaracan, A., İ., “Kuldan Yurttaşa: Kadınlar Neresinde?” (From Serfs to Citizens: Where are the Women?) (with P. Ilkkaracan), in 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru (From Serfs to Citizens  in the 75 Years of the Turkish Republic),ed.Artun Ünsal, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (Turkish Economic and Social History Foundation), Istanbul. 1998.

Hisarcıklılar, M., 1999. “Occupational Segregation and Gender Wage Differentials in Turkey” (Yüksek Lisans Tezi)

İlkkaracan, A., İ., “1990’lar Türkiyesi’nde Kadın ve Göç” (Women and Migration in Turkey of the 1990’s) (with P. Ilkkaracan), in 75 Yılda Köylerden Şehirlere (From Rural to Urban in the 75 Years of the Turkish Republic), ed.Oya Köymen, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (Turkish Economic and Social History Foundation), Istanbul. 1999.


1990 - 1995

İlkkaracan, A., İ., “Women: Invisible Technologists” (with H.Appleton,et.al.), Appropriate Technology Journal, Vol. 20/2(1993): 1-5.

Sağlamer, G., “Women in the Academic World: Turkish Case”, Queens’ University, October, 1993.

İlkkaracan, A., İ., “Integrating Gender into Macroeconomics: The Case of Common Property Resources,” UNDP/UNIFEM Working Paper. 1994.

İlkkaracan, A., İ., “The Technological Capabilities of Women and Girls in Developing Countries” (with H. Appleton), in Innovations In Science & Technology Education, ed.David Layton, UNESCO, Paris, 1994.


1985 - 1990

Tan, M.G., “Eğitsel Fırsat Eşitliği, Sosyolojik Bir Kavram Olarak Gelişimi”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20 (1-2), 1988, 245-259.


1980 - 1985

Tan, M.G., Kadın, Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi, T. İş Bankası Kültür Yayını, No: 204, Ankara: Tisa Matbaası, 1979. (Doçentlik Tezi)

Tan, M.G., “Sexual Differentiation in Education and Implications For Potential Participation in Social Life”, Educational Research in Relation to the Rights of the Child, WAER, 1979, 309-331.

Tan, M.G., “Çocuğun Cinsiyetine Göre Ailenin Başarıya Etkisi”, A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1-4), 1979, 107-125.

Tan, M.G., “Sigmund Freud’un Cinsel Tekbenciliği”, (B. Friedan’dan Çev.) A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), 1980, 291-315.

Tan, M.G., “Çocuklarımıza Eşit Eğitim Olanakları Sağlıyor muyuz ?”, Çocuk ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği Yayını, Ankara, 1980, 113-129 ve 138-140.

Tan, M.G.
, “Atatürkçü Düşünüş ve Karma Eğitim”, Uluslararası Atatürk Konferansı, Tebliğler, C.III, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, 1981, No:61.