contentblock-kaum-eelisa

EELISA - İTÜ BMT KAUM

EELISA, Avrupa Mühendislik, Öğrenim, İnovasyon ve Bilim Birliği (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance – EELISA) Avrupa’daki 9 mühendislik yüksek öğretim kurumunu bir araya getirerek; 180,000 öğrenci, 50,000 mezun, 16,000 öğretim üyesi ve 11,000 idari personeli temsil eden bir Avrupa Üniversitesi Birliği’dir.

Macaristan’dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya’dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi ve Fransa’nın önemli lisansüstü mühendislik okulları Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech ve Mines ParisTech’ten oluşmaktadır ve Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu için Avrupa Ağı (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) partner kurumudur.

Avrupa Yüksek Öğrenim Bölgesi’nde dönüşüm emelini kucaklayan EELISA, öğrencilerine araştırma ve inovasyonda kültürlerarası ve profesyonel deneyim kazandırmayı amaçlar ve öğrenim çıktılarının tanınırlığını farklı araçlarla gerçekleştirir. EELISA’nın bu yaklaşımı, Avrupa vatandaşlığı, toplumsal bilinç, sosyal beceri ve girişimcilik eğitimi gibi konular irdelenerek güçlendirilmektedir. İTÜ Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Merkezi, EELISA – Avrupa Mühendisliği Programına katkıda bulunmaktadır.

EELISA İTÜ Web sitesine ulaşmak için tıklayınız

 

EELISA InnoCORE Cinsiyet Eşitliği Planı

EELISA InnoCORE Gender Equality Plan