contentblock-kaum

Tarihçe

BMT-KAUM Kuruluş, amaç ve hedefler;
 
Uzun yıllardan beri üniversitemizin çeşitli fakültelerinde çalışan kadın akademisyenlerin, kendi alanlarındaki araştırmaları ve yayınları yanında kadın-erkek eşitliği konusundaki birikime de önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Bu tür çalışmaların son yıllardaki örneklerinden biri, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı kapsamında desteklenen UNICAFE (Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities) projesi, öteki ise 27 Mayıs 2009 tarihinde altı ülkeden uzmanların katılımıyla, İTÜ’de sonuç konferansı gerçekleştirilen, “İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları” çalışmasıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi, mühendislik ve tıp alanındaki kadın akademisyenlerin durumunu belirlemek amacıyla 2006-2008 yılları arasında gerçekleştirilen UNICAFE projesine katılan 6 ülkedeki (Macaristan, Avusturya, Estonya, Finlandiya, İtalya, Türkiye), 7 üniversiteden biridir. 12-13 Kasım 2008 tarihinde UNICAFE sonuç toplantısına ev sahipliği de yapan İTÜ grubu, konferans öncesinde Avrupa’lı kadın rektörleri bir araya getiren bir toplantıyı da gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar İTÜ bünyesinde toplumsal cinsiyet alanındaki potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla bir merkez kurulması fikrine yol açmış ve merkezimizin kuruluşu YÖK Yürütme Kurulu’nun 04.11.2009 tarih ve 5510 sayılı kararıyla gerçekleşmiştir.
 
BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın öğrenci ve  akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda henüz toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.
 
Merkez, 8 Mart 2013 tarihine kadar İTÜ Taşkışla binasında (No:134) faaliyet göstermiştir, bu tarihten itibaren Maslak Kampüsü Maden Fakültesi’nde (E322) faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
BMT-KAUM’un kurucu üyeleri Prof. Dr. Ahsen Özsoy, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (Yönetim Kurulu Üyesi), Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas (Yönetim Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Hisarcıklılar, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan (Yönetim Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Nilgün Okay (Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi),ve Ar. Gör. Özge Atalay Çelik’ten oluşmaktadır.
 
Merkez Müdürleri
Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (2009-2013)
Prof. Dr. Fatma Arslan (2013-2017)
Prof. Dr. Yeşim Gürsel (2017-2018)
Prof. Dr. Leman Figen Gül (2018-2020)
Prof. Dr. Hatice Ayataç (2022-...)