Haberler

13
Mar 2023
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin 7 Mart 2023’te düzenlediği “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi” paneli toplumsal cinsiyet ve afet yönetimi alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Toplumsal cinsiyet kavramını çoklu boyutuyla ele alan ve bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını hedefleyen İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 7 Mart 2023’te “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi” konu başlığını ele alan geniş katılımlı bir panel düzenledi.

Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamındaki panelin gündemi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık merkezli deprem dikkate alınarak oluşturuldu. Panel, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi” konusunda, 7 Mart 2023 Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasında, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panelde afet öncesi, sırası ve sonrasında toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi ve afete dirençlilik stratejilerine odaklanılırken, konunun uzmanları tarafından sahadan güncel deneyimler paylaşıldı ve farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünde adımlar tartışıldı.

Panel moderatörü Prof. Dr. İpek İlkkaracan panelin çerçeve konuşmasında şunları dile getirdi: “6 Şubat depreminde olduğu gibi afetler kuşkusuz ki kadın-erkek, yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, herkes üzerinde can kaybından, sağlık sorunlarına, fiziksel ve psikolojik travmalara, yoksulluğa, evsizliğe uzanan çoklu bir yıkıma yol açmakta. Öte yandan deneyimler ve bilimsel araştırmalar, afetlerin etkilerinin toplumsal cinsiyet temelinde farklılaştığını, kadınlar için farklı riskler ve gereksinimlerin bulunmasının yanı sıra, afetlere karşı toplumsal direnci arttırmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli rol oynadığını ortaya koymakta. Afetlere karşı hazırlık ve afet sonrası yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara bu farkındalıkla yaklaşmak, gerek toplumsal cinsiyete dayalı mağduriyeti ortadan kaldırmak, gerekse afetlere karşı direnci arttırmak açısından önem taşımaktadır.”

Rezonans Podcast’in Prof. Dr. Hatice Ayataç ile Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://open.spotify.com/episode/6wgytT2EQ0bpDCM1e52sFk?si=gckpHnZVRYe2vZMPgWeKhQ

Toplantı kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz.