Haberler

17
Ara 2020
“Türk Kadın Mimarlarının Ulusal Sınırlar Ötesinde İnşası” – Etkinlik Daveti

İTÜ BMT KAUM’un düzenlediği seminer dizisi bünyesinde ‘Türk Kadın Mimarlarının Ulusal Sınırlar Ötesinde İnşası: ABD’den Tarihsel ve Kesişimsel Feminizm’e  Dair Bir Kesit’ başlıklı konuşmasıyla, İTÜ Mimarlık Bölümü mezunu Dr. Meral Ekincioğlu bir seminer verecektir. 
23 Aralık 2020 Çarşamba günü 18:30’da gerçekleşecek olan etkinliğe aşağıdaki Zoom linkini takip ederek ulaşabilirsiniz.

Katılım linki: https://itu-edu-tr.zoom.us/j/3702048574?pwd=Zm9zc1AwakZKREYxckVNdlBiM1Eydz09

Meeting ID: 370 204 8574

Passcode: 618354

 

Doktora derecesini İTÜ Mimarlık Fakültesinden alan Dr. Ekincioğlu MIT, Columbia ve Harvard üniversitelerinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Aşağıda kısa öz geçmişi ve seminer özeti bulunmaktadır. Etkinliği konuyla ilgileneceğini düşündüğünüz öğrenci ve araştırmacılarla paylaşmanızı dileriz.
———-
Türk Kadın Mimarlarının Ulusal Sınırlar Ötesinde İnşası:ABD’den Tarihsel ve Kesişimsel Feminizm’e * Dair Bir Kesit Meral Ekincioğlu, Dr. Mimar.MIT, Columbia ve Harvard üniversiteleri, ziyaretçi araştırmacıModern Türk mimarlığı üzerine (eleştirel) tarih ve tarih yazımı çalışmalarının odak noktasının, hala, ağırlıklı olan eril güç mekanizmaları ve ağlarıyla beslenen (ve çoğunlukla erkek) profiller ve üretimleri üzerine olması, mimarlığın eğitim, (tasarım) pratiği ve mesleğine dair bütüncül bir perspektifin kavranabilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte, 21. yüzyılın küresel etkilerini deneyimlerken, söz konusu mimarlık tarihi ve tarih yazımı çalışmalarında, Türk mimarlarının, uluslararası mimarlık ortamları ile olan etkileşimi yerini almaya başlamışsa da, bu tarihi perspektif içinde de, benzer bir odak noktası ağırlıklıdır. Tarihsel olarak “bu (iki) büyük boşlukla” birlikte, (uluslararası) göç konusunun son yıllarda artan şekilde kritik bir konu haline gelmesi, çağdaş mimarlık problemleri, mimarlık tarihi ve tarih yazımında vurgulanmaya başlamakla birlikte, bu bağlamda da “kadın mimarların” karşılaştıkları zorluklar ve başarıları üzerine bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğu ileri sürülebilir. Tüm bunların ışığında bu sunum, ulusal ve uluslararası dünyanın “zorlu kesişiminde” öne çıkan bazı Türkiye kökenli kadın mimarlara odaklanmaktadır. Arşiv incelemeleri, birinci elden bilgi ve belgelere dayalı bu yakın ve tarihsel okuma, mimarlıkta eşitlik, üretimlerinin tanınırlılığı  ve ulusal sınırların ötesinde kendini ve kariyerini inşa etmek adına, kadın mimarların sıra dışı  potansiyellerini “görünür kılmaya” dairdir. Bunlarla birlikte, aynı zamanda, bu sunum, (eleştirel) modern Türk mimarlığı tarihi (ve tarih yazımı) ile günümüz mimarlığında süregelen baskın eril güç mekanizmalarına dair “bir yapısöküm” ve yapıcı bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır.

* Bu ifade, “intersectional feminism”in Türkçe çevirisi olarak kullanılmaktadır.

Özgeçmiş:MIT-Technology – History, Theory and Criticism of Architecture Programiı’nin akademik sponsorluğu ile, iki sene süren doktora sonrası bilimsel araştırma projesinde “2. Dünya Savaşı’ndan günümüze, öne çıkan bazı Türkiye kökenli kadın mimarların ABD’de eğitim ve profesyonel kariyerlerinin tarihi” üzerine çalışan mimar, projelerine bu ülkede devam etmektedir. Uzmanlık alanında bulgularını MIT, Harvard, CUNY, Boston Üniversitesi, aynı kurumun “fellowship” desteği ile 71. “Society of Architectural Historians (SAH)” Uluslararası Konferansı, “Virginia Tech.-International Women in Architecture Symposium”, 53. “Middle East Studies Association (MESA)-Annual Meeting”, “Society of American Archivists-Research Forum” vb. de sunmuştur. Ayrıca “MIT-Consortium for Graduate Studies, Gender, Culture, Women & Sexuality (GCWS)”den sertifika sahibi olup (2019), MIT-Archnet için, öne çıkan Türk kadın mimarları üzerine bir koleksiyon projesini başlatmış ve geliştirmiş, “SAH-Women in Architecture” grubunun (2020), önerisinin sunulmasında yer almış üyelerindendir. Doktora tez araştırmalarına Harvard Universitesi’nde başlamış, bu çalışmalarına Columbia Universitesi’nde devam etmiş, Kenneth Frampton ve Reinhold Martin’in akademik destekleri ile, mimar-işveren üzerine olan çalışmaları ışığında, doktorasını, kayıtlı olduğu ITU-Mimarlık Fakültesi’nden almıştır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini de ayni fakülteden alan mimar, ofis ve şantiye ortamlarında mimari tasarım pratiği, mimarlık eğitimi ve mimari yayın alanında görevler üstlenmiş, 5. Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Ödül Adayları arasında gösterilmiş, ve ABD’de mimari alanda kısa belgesel film çalışmaları gerçekleştirmiştir. Uzmanlık alanında uluslararası yayınları olup (2021), Türk Mimarlığının ilk kadın mimarları Leman Tomsu ve Münevver Belen’in de mezun olduğu Erenköy Kız Lisesi (1911-halen) mezunudur.