Haberler

30
Ara 2019
TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri Yayınlandı

TÜBİTAK, fırsat eşitliği yaklaşımını bir politika belgesi ile somutlaştırmak ve uygulamalara yol gösterici olması amacıyla tüm Ar-Ge ve yenilik alanlarında kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin sağlanması ve korunması adına aşağıdaki politika temel ilkelerini oluşturmuştur.

TEMEL İLKELER: 

1. TÜBİTAK, bilimsel mükemmeliyet ve/veya araştırma kalitesinin teminini gözeterek Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamında

  • karar almaya yönelik oluşturulan yönetişim mekanizmalarında (grup yürütme kurulları ve danışma kurulları),
  • proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde  

kadın ve erkek araştırmacıların katılımı hususunda denge gözetilmesini benimser ve gerekli görüldüğü durumlarda kadın araştırmacı oranının dengeyi sağlayacak şekilde artırılmasını öncelikler.

2. TÜBİTAK, kadın araştırmacıların Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmalarına başvurularını teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların bakmakla yükümlü oldukları bebek veya küçük çocuklarına yönelik ihtiyaç duydukları kolaylaştırıcı tedbirlere Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmaları mevzuatlarında yer verilmesine önem verir.

3. TÜBİTAK aracılığıyla desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında oluşturulan proje ekipleri içinde kadın araştırmacı ve/veya bursiyerlere yer verilmesini teşvik eder.

4. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında kadın araştırmacılara özel çağrıların yayınlanmasını teşvik eder.

5. TÜBİTAK, Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamında ve Ar-Ge merkez ve enstitüleri aracılığıyla yürütmekte olduğu faaliyetlerde kadın-erkek araştırmacı dengesini istatistikler aracılığıyla düzenli olarak izler.

6. TÜBİTAK, araştırma kalitesini temin etmek kaydıyla araştırma merkez ve enstitülerinde istihdam edilen araştırmacılar arasında kadın ve erkek araştırmacı dengesinin sağlanmasına üst derecede özen gösterir.

7. Ar-Ge ve yenilik alanındaki TÜBİTAK tarafından yürütülen faaliyetlerde kadın araştırmacılara sağlanan kolaylıklar ve verilen öneme ilişkin farkındalık faaliyetleri yürütür.

8. Politika dokümanının TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile birlikte belgede yer verilen tedbirler pilot olarak uygulanmaya başlanır ve yaygınlaştırılır.

9. TÜBİTAK, bu politika ilkelerinin uygulanmasını izleyecek ve gerektiği takdirde gözden geçirerek geliştirecektir. Bu politika ilkeleri 24.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Haberin ayrıntıları için TÜBİTAK sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-sureclerinde-kadin-arastirmacilarin-katiliminin-artirilmasina-yonelik-politika-ilkeleri