contentblock-kaum
 
Haberler

10
Ağu 2015
V. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı; Neoliberal Söylem Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından düzenlenen ‘V. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı; Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi’ 25-27 Mart 2015 tarihlerinde Kıbrıs’da gerçekleştirildi. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji, politika, hukuk, iletişim, sanat, ve çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların deneyimlerinin neoliberal söylem ve politikalar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirmekte olduğunu  farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası bilimsel çalışmalar ışığında farklı bakış açılarından tartışmaya açmıştır.

Farklı üniversitelerden 120 civarında bildirinin sunulduğu kongrede İTÜ BMT-KAUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas ‘Estimating the Value of Domestic Labor: A Household Satellite Account for Turkey’ başlıklı bir bildiri sunmuştur, bildiriye https://kaum.itu.edu.tr/docs/librariesprovider67/default-document-library/3013workingpaper-workfamilybalance-turkey.pdf adresinden ulaşılabilir.

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir? Çalıştay VII

Kongrenin son günü altı ayda bir düzenlenen üniversiteler arası CTS Çalıştaylarının yedincisi ‘Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir’? Başlığıyla gerçekleştirildi. Burada üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları faaliyetler ile karşılaştıkları sıkıntılar paylaşıldı ve yeni çözüm önerileri arandı. Çalıştayda İTÜ BMT-KAUM olarak Aydın Doğan Vakfı desteği ile yaptığımız Türkiye çapında cinsel taciz konusunda yayınlanan yönerge, politika belgesi ve görsel materyalleri içeren “Cinsel Taciz Arşiv çalışmasını” (http://www.kaum.itu.edu.tr/tr/diger-universiteler/) ve bu konuda hazırladığımız broşür ve kitapçıkları paylaştık. Çalıştayda tüm üniversitelerin öğrencilerini kapsayan ve cinsel taciz gerçeğini ortaya koyacak cinsel taciz anketi yapılması da konuşuldu.