Haberler

10
Ağu 2015
II. Ulusal Kadın Araştırma Merkezleri Kongresi

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (ESKAM) ev sahipliğinde 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Türkiye’deki üniversitelerin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri II. Ulusal Kongresi düzenlenmiştir. Eskişehir de düzenlenen kongrede üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu olma durumu ile Kadın Araştırmaları Merkezlerinin eksikleri, sıkıntıları ve talepleri üzerine tartışmalar yapılmıştır. Kongre sonucunda yazılan sonuç bildirgesi 7 Mayıs 2015 tarihinde YÖK tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı’nda öneri olarak sunulmuştur. Gelecek yıl gerçekleştirilecek üçüncü kongre için İTÜ BMT-KAUM ev sahipliği yapacaktır.