8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, 7-8 Mart 2019

by Barış Darcan | Mar 01, 2019
Günümüzde gittikçe hızlanan zaman akışı içinde sıklıkla kendimize ve çevremize dair farkındalığımızın azaldığı ve yoğun stresin etkisini hissettiğimiz anlar yaşıyoruz. Hayata anlam katarken farklı sorumlulukları bir arada taşıyan kadınlar olarak tüm zorluklara rağmen hayat sevinci ve enerjimizi sürdürmek zor olabiliyor.

Günümüzde gittikçe hızlanan zaman akışı içinde sıklıkla kendimize ve çevremize dair farkındalığımızın azaldığı ve yoğun stresin etkisini hissettiğimiz anlar yaşıyoruz. Hayata anlam katarken farklı sorumlulukları bir arada taşıyan kadınlar olarak tüm zorluklara rağmen hayat sevinci ve enerjimizi sürdürmek zor olabiliyor. Kadının hayata dokunuşunu, yarattığı değer ile bir kez daha hatırlatan bu özel günde Doç. Dr. Zümra Atalay ile zamanın akışı içinde kendimizi ve çevremizi daha yüksek bir farkındalıkla anlamayı ve Doç. Dr. Şafak Nakajima ile de aklımızı ve bedeni tehdit eden stresi tanıyarak baş etme yollarını konuşacağız. Program AVAZE Türk Müziği Kadınlar Topluluğunun gerçekleştireceği müzik dinletisi ile tamamlanacak.

Doç. Dr. Zümra Atalay
Selçuk Üniversitesinde tamamladığı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sonrası Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” projesini gerçekleştiren Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesinin yanı sıra sunduğu bildiriler, düzenlediği workshoplar ve mindfulness ile farkındalığa dair yayınlanmış kitapları vardır.

Doç. Dr. Şafak Nakajima
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Nakajima, Akdeniz Üniversitesinde tamamladığı uzmanlık eğitiminin ardından Japonya Osaka Üniversitesinde Viroloji doktorası yaptı. Kanada, Çin, İngiltere, ABD, İrlanda gibi ülkelerde psikoloji eğitimleri de alan Nakajima, bütüncül tıp alanında yirmi yılı aşkın zamandır doktor olarak hizmet sunmaktadır. Tıp, psikoloji, felsefe ve bilim konularında yazdığı makalelerinin yanı sıra yayınlanmış iki kitabı vardır.

Leave a comment

Hakkımızda


BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.

Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulun’na itucitak@itu.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.