“Madendeki Cevherler” Açık Oturumu

by Barış Darcan | Ara 28, 2015
İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisiliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulüpleri tarfından 15 Aralık 2015 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda, Maden Fakültesi Dekanlığı ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulaması Merkezinin (İTÜ BMT-KAUM) desteğiyle Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan’ın moderatörlüğünde “Madendeki Cevherler” konu başlığı altında madencilik sektöründe kadının yeri ile ilgili bir açık oturum düzenlenmiştir. Toplantıya sektörde çalışan kadın mühendislerden G. Şeyda Çağlayan (Genel Müdür, Türk Maadin Şti A.Ş.), Nursun Şirvancı (Proses ve Bakım Müdürü, Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi, Tüprag Metal Madencilik Tic. A.Ş.), Esen Tuncer (Tesis Müdürü, Akmetal Madencilik ve Ltd. Şti.), Burçin Öztürk Demirhanöz (Doktora Öğrencisi University of Queensland ve Caterpillar-WesTrac Avusturalya- Teknoloji Departmanında İs Gelistirme Grubunda ”Maden Performansı ve Teknoloji Uygulamalari Mühendisliği Uzmanı”), Şükriye Beste Aydın (Araş. Gör. İTÜ Maden Fakültesi-Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü), Yaprak Çelik Emek (Filli Boya – Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.- Su Bazlı Boyalar Ar-Ge’de Yönetici) katılmışlardır.

“Madendeki Cevherler” Açık Oturumu

İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisiliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulüpleri tarfından 15 Aralık 2015 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda, Maden Fakültesi Dekanlığı ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulaması Merkezinin (İTÜ BMT-KAUM) desteğiyle Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan’ın moderatörlüğünde “Madendeki Cevherler” konu başlığı altında madencilik sektöründe kadının yeri ile ilgili bir açık oturum düzenlenmiştir. Toplantıya sektörde çalışan kadın mühendislerden G. Şeyda Çağlayan (Genel Müdür, Türk Maadin Şti A.Ş.), Nursun Şirvancı (Proses ve Bakım Müdürü, Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi, Tüprag Metal Madencilik Tic. A.Ş.), Esen Tuncer (Tesis Müdürü, Akmetal Madencilik ve Ltd. Şti.), Burçin Öztürk Demirhanöz (Doktora Öğrencisi University of Queensland ve Caterpillar-WesTrac Avusturalya- Teknoloji Departmanında İs Gelistirme Grubunda ”Maden Performansı ve Teknoloji Uygulamalari Mühendisliği Uzmanı”), Şükriye Beste Aydın (Araş. Gör. İTÜ Maden Fakültesi-Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü), Yaprak Çelik Emek (Filli Boya – Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.- Su Bazlı Boyalar Ar-Ge’de Yönetici) katılmışlardır.

Kulüp başkanlarının açılış konuşmalarından sonra açık oturumu Prof. Dr. Fatma Arslan Fakültedeki öğrenci ve çalışanlarla ilgili kadın dağılımları ile sektörde çalışan/iş bulmaya çalışan kadın maden/cevher hazırlama mühendislerinin karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdikten sonra başlatmıştır. Panelde yer alan konuşmacılardan Sayın Şeyda Çağlayan “Bizler İTÜ’de eğitim almış, görece şanslı kadınlarız ama erkek egemen bir sektörde uzun yıllardır görev yapan bazen işin mücadelesini veren bir kadın mühendis, çalışan kadın ve bir birey olarak işaret etmek isterim ki; 21. Yüzyılın neredeyse ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde dahi tüm Dünya’da Madencilik sektöründe iş eşitliği maalesef istenilen düzeye ulaşamamıştır. Mesleki alanda bir çok ilkleri yaşamış bir kadın Genel Müdür, YK Üyesi olmak tüm kadınlar adına bana kıvanç vermekle birlikte iş kolumuzda kadın istihdamını desteklememiz gerekmektedir kanımca. Madencilik sektörümüzün özellikle Cevher Hazırlama alanında, Ülkemizde ve Dünyada, bu sektörün paydaşı olan tüm ülkelerde mesleki eğitim programlarıyla kadın istihdamını arttırmanın öncelikle kadınlara ve toplumun tümüne olumlu yansımaları olacaktır. Özellikle kırsalda katma değer yaratan madencilik sektörümüze kadın çalışanların daha yoğun katılımı titiz ve detaycı yaklaşımları inovatif etki yaratacak ve iş barışına da katkı verecektir.” şeklinde konuşmuştur. Sayın Nursun Şirvancı da “İTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır … İTÜ Maden Fakültesi’nin, öğrencilerini ne kadar sahiplendiğini, onların geleceklerini ne kadar düşündüğünü net bir şekilde gösteren önemli bir organizasyon. İTÜ’ye yakışır, ufka odaklı, tartışmacı, yenilikçi ve yapıcı bir edayla yürütülen Açık Oturum’da konuşmacı olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim.  Madencilik sektöründe kendilerine bir yer edinmiş mesleğini icra eden, azimli, tutkulu, idealist kadın madencilerimizle yıllar sonra tekrar okulumuzda buluşmak ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Görünen  o ki Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinde okuyan kadın mühendislerimizin “madencilik sektöründe ben de varım” demesi çok da zor değil, değil mi? Ülkelerin muhasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için her sektörde olması gerektiği gibi, bu genç kadın dimağlarımızın madencilik sektöründe de erkek meslektaşları ile omuz omuza çalışması şart…  Yeterki inanalım, zorluklardan kaçmayalım, yılmadan  çalışmaya devam edelim. Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımla.. ” şeklinde devam etmiştir.

Sayın Esen Tuncer “Öncelikle tüm meslektaş adaylarının; iş güvenliğini ilk sırada tutan, sorunlara analitik yaklaşıp, mühendis gibi karar veren, çevresine ve ülkesindeki gelişmelere, sıkıntılara duyarlı birer birey olmak için çabalamalarını temenni ediyorum. Kadın öğrenciler için ayrıca, mesleklerine hiç bir zaman bireyci yaklaşmamaları yani kadınım yapabilir miyim gibi olgulardan uzak olmaları, meslek şartlarının zorluğu ve eksileriyle her zaman mücadele etmeleri gerektiğini unutmamalarını öneriyorum. ” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.

Sayın Burçin Öztürk Demirhanöz ise “Ben madencilik sektöründe öğrenci ve profesyonel olarak 14-15 yıldır yer almaktayım. İTÜ Maden Mühendisligi/Cevher Hazırlama ABD ve Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) İşletme Bölümünü Turkiye’deyken bitirdim. Avusturalya’da MBA ve sonrasında Yüksek Lisans Maden Mühendisliği Maden Yönetimi (University of New South Wales) programlarından mezun oldum. Bu yıl Queensland Üniversitesinde Makina ve Maden Mühendisligi’nde Doktora öğrencisi olarak araştırma yapmaya başladım, önümüzdeki yıllarda doktora tezimi de tamamlamayı planlıyorum. Bugüne kadar mermer, granit, bor, krom, altın, gümüş, bakır, kömür, demir, boksit ve benzeri maden projelerinde fizibilite, cevher hazırlama prosesleri, yeraltı ve açık ocak maden planlama ve dizaynıyla ilgili olarak stajyerlik ve profesyonel mühendis olarak da çalıştım. Gerek öğrenim dönemlerim gerekse çalışma hayatımda birçok farkli maden planlama ve maden dizaynı yazılım programları ve uygulamalarını öğrendim. Bunun yanında fransızca ve almanca kurslarına devam ediyorum. Kişinin başarılı olabilmesi için mühendislik eğitimi hariç, ek alanlarda da donanım yapması gerektiğini ve sürekli sektörde gelişmeleri takip etmesi gerektiğine inanıyorum.” demiştir.

Sayın Şükriye Beste Aydın “Kadın mühendis olarak çalışmanın en zor olduğu mühendislik dallarının başında Maden Mühendisliği gelmektedir. Son yıllarda Maden Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde eğitim gören kadın öğrenci sayısının artması ile sektörde bu alanda çalışan kadın mühendis sayısı da yükselmiştir. Kadın mühendis adayları eğitimini aldıkları bu meslekleri gerçekten seviyor ve yapmak istiyorlarsa üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca şantiyede kadın mühendis olarak çalışmak hayatlarında çok farklı bir deneyim ve kendilerini tanıma fırsatı sağlayacaktır.” mesajını vermektedir.

Sayın Yaprak Çelik Emek de “… unutmayalım Madendeki Cevherlere tüm sektörlerin ihtiyacı var ve iş hayatında kadın olduğumuz için hiçbir zaman geri planda olmamalıyız” şeklinde oturumu sonlandırmıştır.

Toplantıya öğrenci ve öğretim üyesi ağırlıklı yoğun bir katılım olmuş ve tam anlamıyla tadı damağımızda kalan konuşmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Toplantı katılımcılara plaket sunumlarıyla sonlanmıştır.

Leave a comment

Hakkımızda


BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.

Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu’na itucitak@itu.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.

gender-equality-plan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı