AB Projesinde Çalıştırılmak Üzere Eleman Alınacaktır

by Barış Darcan | Haz 02, 2012
İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi tarafından yürütmekte olan bir AB projesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip eleman alınacaktır. İlgilenen adayların 2 Temmuz 2012 tarihine kadar merkezimize özgeçmişleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi tarafından yürütmekte olan bir AB projesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip eleman alınacaktır. İlgilenen adayların 2 Temmuz 2012 tarihine kadar merkezimize özgeçmişleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

  • İyi derecede İngilizce bilmeleri,
  • Kadın çalışmaları alanında dereceye sahip olmaları,
  • 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

Leave a comment

Hakkımızda


BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.

Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulun’na itucitak@itu.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.