Hollanda Üniversiteleri Heyeti Çalışma Ziyareti

by Barış Darcan | Oca 01, 2011
Bilim, mühendislik ve teknoloji dallarında kadın – erkek eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan VHTO “National expert organisation girls/women and science/technology” ile Hollanda Üniversiteleri temsilcilerinden oluşan bir heyet 17-20 Ocak 2011 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edeceklerdir.

Bilim, mühendislik ve teknoloji dallarında kadın – erkek eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan VHTO “National expert organisation girls/women and science/technology” ile Hollanda Üniversiteleri temsilcilerinden oluşan bir heyet 17-20 Ocak 2011 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edeceklerdir.

 

Bu ziyaretin amacı, Türkiye’de Bilim Mühendislik ve Teknoloji alanlarına kız öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi yanında BMT de akademik ve profesyonel alanda kadın temsilinin yüksek oranlara ulaşmış olması ile ilgili inceleme yapmaktır.

 

Üniversitemiz ise sahip olduğu yüksek kız öğrenci oranı ve kadın öğretim elemanı oranı ile Avrupa ölçeğinde bir Teknik Üniversite olarak ilgi çekmektedir. Bu nedenle Hollanda Heyeti İTÜ “Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” mizi 19 Ocak 2011 tarihinde saat 10.30 da ziyaret ederek üniversitemizin üst düzey kadın yöneticileri ve BMT KAUM Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri ile bir toplantı yapacaktır.

 

Üniversitemizin Avrupa ölçeğinde örnek oluşturmasından duyduğumuz gururun bizi kadınların BMT alanında temsilini arttırmak üzere daha fazla çalışmaya yöneltmesi dileğiyle saygılarımızı sunarız.

 
 

ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

katılımcı listesi için lütfen tıklayınız

 

yapılan kaum tanıtım sunumu için lütfen tıklayınız

Leave a comment

Hakkımızda


BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.

Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulun’na itucitak@itu.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.